Make your own free website on Tripod.com
Profile

PUNCAK KARISMA ENTERPRISE merupakan sebuah syarikat yang menawarkan pelbagai  perkhidmatan berasaskan komputer dan Teknologi komunikasi Maklumat.

Juga menjalankan aktiviti Pembangunan Perisian Komputer (Sistem Aplikasi dan Pengkalan Data),  Pembangunan Perisian Multimedia, Perkhidmatan E-Dagang dan DTP (Desktop Pulishing)

VISI  PERNIAGAAN
Visi Syarikat adalah mewujudkan perkhidmatan dan  perdagangan elektronik¬  bertaraf  dunia.

MISI DAN KONSEP  PERNIAGAAN

PUNCAK KARISMA ENTERPRISE menawarkan perkhidmatan bermutu tinggi untuk  memenuhi kehendak pelanggan dengan kos yang berpatutan, bersesuaian dengan semua  golongan masyarakat dan memenuhi wawasan yang berkonsepkan Kerajaan Elektronik.

[Home] [Profile] [Promotion] [Product] [Contact]